Quy định và hình thức thanh toán

Ngày đăng 15-08-2018

Theo hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên A và B khi kí kết hợp đồng